Bouwkundig Houvast

Bouwkundig Houvast biedt keuringsrapportages, expertise, management en adviserende begeleiding. De geleverde bouwkundige rapportages zijn waardevolle instrumenten gebleken bij schade gevallen, aan- en verkoop of onderhoud van woningen of bedrijfspanden.

Visuele Identiteit

Design

• Logo • Huisstijl • Promotioneel