Project Description

VERA COMMUNITY

VERA Community is een platform voor vrouwen (ondernemers, investeerders, werknemers, werkgevers) waar uiteenlopende financiële vraagstukken aan de orde komen en daarbij behorende diensten worden aangeboden. Het begin is een crowdfunding platform voor vrouwelijke ondernemers, als eerste stap naar een breder scala aan diensten. www.veracommunity.nl

VISUELE IDENTITEIT

Design · Logo Huisstijl

Typografie

Logo · Tw Cen MT Condensed Extra Bold
Huisstijl · Akzidenz Grotesk Std Regular Condensed

Kleuren

Blauwtinten full color