Over logo’s en auteursrechten

Logo’s worden ontworpen met de intentie dat ondernemers deze voor onbepaalde tijd en exclusief voor eigen onderneming kunnen gebruiken.

Vaak zijn opdrachtgevers in de veronderstelling dat na betaling van de ontwerpkosten automatisch auteursrechten zijn overgedragen. Helaas kan van een overdracht auteursrechten alleen maar sprake zijn wanneer er een schriftelijke overeenkomst/akte bestaat getekend door beide partijen waarin precies omschreven staat wat er precies is overgedragen. Zonder dit document heeft u op geen enkele manier auteursrechten op uw logo of huisstijl. Ook niet wanneer de ontwerper u dat mondeling of per mail heeft toegezegd. Wel is het mogelijk dat u in het verleden een (mondelinge of schriftelijke) exclusieve gebruikslicentie heeft gekregen; het logo is tenslotte voor uw onderneming ontworpen en u wilt niet dat uw logo ook voor andere bedrijven gebruikt kan gaan worden. Aan de andere kant ziet een professioneel ontwerper weer niet graag dat zijn/haar ontwerp zonder toestemming wijzigingen aan het ontwerp worden toegebracht. Het is dus in het belang van zowel ontwerper als opdrachtgever om hierover vooraf duidelijke afspraken te maken.
In de wet is opgenomen dat vanaf juli 2015 exclusieve licenties (ook voor logo’s en andere ontwerpen) schriftelijk overeengekomen moeten worden. Voorheen gold dit alleen voor een overdracht van auteursrechten.

In vrijwel alle gevallen volstaat een gebruiksovereenkomst / licentieovereenkomst voor het logo voor onbepaalde tijd. De auteursrechten (waar u in beginsel weinig aan heeft) blijven dan bij de ontwerper. De hoogte van de licentiekosten is afhankelijk van de rechten die u wilt voor gebruik van de ontwerpen. Heeft u na 1 juli 2015 een logo laten maken, vraag dan om een schriftelijke overeenkomst.

Uiteraard geldt dit voor alle creatieve creaties gemaakt in opdracht zoals promotiefilms, websites, foto’s en teksten.

Een gebruiksovereenkomst of een onbeperkte gebruiksovereenkomst (afkoop)

Jansk draagt in principe geen persoonlijkheidsrechten over. Persoonlijkheidsrechten blijven ook na afkoop gewoon bij de ontwerper/maker. Wijzigingen aan het ontwerp zelf worden uitsluitend door de ontwerper gedaan, ook als er auteursrechten zijn afgekocht. Neem voor plannen wat betreft wijzigingen aan het logo dus altijd even contact op met de ontwerper. Wilt u in de toekomst het logo ook gaan gebruiken voor andere projecten of producten, vergeet dan niet uw gebruiksovereenkomst aan te laten passen. Natuurlijk is een afkoopakte dan ook een optie wanneer onbeperkt gebruik gewenst is.

Meer lezen over Licenties en Auteursrechten m.b.t. grafisch ontwerp.

! Tegenwoordig bestaat er een helaas een wildgroei aan ”logo-ontwerpers” die u spotgoedkoop een bestaand en/of bewerkt stockplaatje als logo kunnen aanbieden, en u ook nog gratis alle rechten beloven. Start u, of heeft u een serieuze onderneming, vraag dan altijd naar een exclusieve licentie die u beiden ondertekent. Niets is gratis en u riskeert een grote kans op een auteursrechtenclaim wanneer de echte ontwerper van ”uw logo” opduikt.