Over licenties en auteursrechten

Logo’s worden ontworpen met de intentie dat ondernemers deze voor onbepaalde tijd en exclusief voor eigen onderneming gebruikt mogen worden.

Vaak zijn opdrachtgevers in de veronderstelling dat na betaling van de ontwerpkosten automatisch auteursrechten zijn overgedragen. Helaas kan van een overdracht auteursrechten alleen maar sprake zijn wanneer er een schriftelijke overeenkomst/akte bestaat getekend door beide partijen waarin precies omschreven staat wat er precies is overgedragen. Zonder dit document heeft u op geen enkele manier auteursrechten op uw logo of huisstijl. Ook niet wanneer de ontwerper u dat mondeling of per mail heeft toegezegd. Wel is het mogelijk dat u in het verleden een (mondelinge of schriftelijke) exclusieve gebruikslicentie heeft gekregen; het logo is tenslotte voor uw onderneming ontworpen en u wilt niet dat uw logo ook voor andere bedrijven gebruikt kan gaan worden. Aan de andere kant ziet een professioneel ontwerper weer niet graag dat zijn/haar ontwerp zonder toestemming gewijzigd gaat worden. Het is dus in het belang van zowel ontwerper als opdrachtgever om hierover vooraf duidelijke afspraken te maken.
In de wet is opgenomen dat vanaf juli 2015 exclusieve licenties (ook voor logo’s en andere ontwerpen) schriftelijk overeengekomen moeten worden. Voorheen gold dit alleen voor een overdracht van auteursrechten.

In vrijwel alle gevallen volstaat een gebruiksovereenkomst / licentieovereenkomst voor het logo voor onbepaalde tijd. De auteursrechten (waar u in beginsel weinig aan heeft) blijven dan bij de ontwerper. De hoogte van de licentiekosten is afhankelijk van de rechten die u wilt voor gebruik van de ontwerpen. Heeft u na 1 juli 2015 een logo laten maken en geen schriftelijke overeenkomst ontvangen, dan heeft u juridisch gezien helemaal geen gebruiksrechten.

Uiteraard geldt dit voor alle creatieve creaties gemaakt in opdracht zoals film, websites, foto’s en teksten.

Een gebruiksovereenkomst of een buy out overeenkomst

Jansk Visuele Communicatie draagt geen volledige auteursrechten over: van persoonlijkheidsrechten doet Jansk geen afstand, maar de rechten voor gebruik van het logo zijn wel deels afkoopbaar m.u.v. het publicatierecht in eigen portfolio’s. Wilt u in de toekomst het logo ook kunnen gebruiken voor andere toepassingen of uitbreidingen van uw onderneming zonder hiervoor telkens opnieuw een licentie (toestemming) te moeten aanvragen, dan is het verstandig om hier rekening mee te houden en dit vooraf duidelijk aan te geven. Zowel een gebruikslicentie als een buy out voor het logo zijn exclusief; u bent de enige waaraan toestemming is verleend.

Meer lezen over Licenties en Auteursrechten m.b.t. grafisch ontwerp.

! Tegenwoordig bestaat er een helaas een wildgroei aan ”logo-ontwerpers” die u spotgoedkoop een bestaand en/of bewerkt stockplaatje als logo kunnen aanbieden, en u ook nog gratis alle rechten beloven. Start u, of heeft u een serieuze onderneming, vraag dan altijd naar een exclusieve licentie die u beiden ondertekent. Niets is gratis en u riskeert een grote kans op een auteursrechtenclaim wanneer de echte ontwerper van ”uw logo” opduikt.

2018-09-26T09:24:31+00:0023/07/2018|Categories: Informatief|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Over licenties en auteursrechten