Dislaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld door Jansk Visuele Communicatie. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jansk Visuele Communicatie, tenzij anders vermeld. Enkele foto’s t.b.v. illustraties portfolio zijn afkomstig van Pixabay. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Jansk Visuele Communicatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de op deze website opgenomen links naar websites of diensten van derden. Voor alle opdrachten en geleverde diensten gelden de Algemene Voorwaarden. Jansk Visuele Communicatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment, zonder mededeling vooraf de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.