LOGO en LICENTIE

HOE ZIT DAT NU PRECIES MET DE RECHTEN?

Sinds juli 2015 is het wettelijk verplicht om bij alle creatieve werken die in opdracht voor je gecreëerd worden een schriftelijk exclusieve licentie te leveren. Beide partijen dienen zich te houden aan hetgeen vooraf is overeengekomen, opgesteld in een schriftelijke licentie. Hieronder vallen ook logo’s en huisstijlen, films en foto’s.

ZIJN HIER KOSTEN AAN VERBONDEN?

Een exclusieve licentie op schrift zetten kost ook tijd, dus geld. Wat de kosten zijn hangt af van de rechten die je als opdrachtgever wenst. Gebruik je het logo uitsluitend op je website, webwinkel, email en online facturen/briefpapier en visitekaartje. En je laat je eventuele vervolgopdrachten (bijvoorbeeld ontwerp flyer), door Jansk uitvoeren, dan is de licentie inbegrepen in het uurtarief.
#exclusieve gebruikslicentie

Wil je voor eventuele toekomstige opdrachten waarin het logo gebruikt wordt vrij zijn naar welke ontwerper je stapt voor bijvoorbeeld het ontwerp van een folder of website, en niet afhankelijk zijn van Jansk? Dan zijn er extra kosten verbonden aan de licentie. Logisch; aan opdrachten waarin wel het werk van de ontwerper wordt gebruikt, maar door een ander wordt uitgevoerd – verdient de ontwerper niets.
#uitgebreide exclusieve gebruikslicentie

”Ik heb een logo laten ontwerpen en voor de ontwerpkosten betaald. Bezit ik nu het auteursrecht?”

AUTEURSRECHTEN ZIJN DUUR EN NIET INTERESSANT VOOR OPDRACHTGEVER

Bij het ontwerp voor een logo (en soms ook een huisstijl) ontvang je dus een schriftelijke onbeperkte exclusieve licentie. Jansk draagt geen auteursrechten over. Ondanks dat er in de praktijk weinig verschillen zijn, vraagt een ontwerper voor een rechtenoverdracht gemiddeld 300% (of hoger) over de totale kosten van het ontwerp. Vrij prijzig dus.

PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

Bij overdracht van auteursrecht wordt niet automatisch het persoonlijkheidsrecht van de ontwerper overgedragen, wat helaas wel vaak wordt aangenomen. Het gebeurt met regelmaat dat opdrachtgevers naderhand zelf nog even gaan knutselen met de geleverde ontwerpen bijvoorbeeld voor het aanpassen van de kleuren of een ander lettertype. Om die reden wordt vaak om overdracht van auteursrechten gevraagd. Persoonlijkheidsrechten, dus het recht om ontwerpen te wijzigen, blijven echter altijd bij de maker. Dat betekent dat voor alle wijzigingen aan het ontwerp altijd toestemming van de maker nodig is, tenzij deze er voor kiest om ook deze rechten over te dragen. Dit kan echter nooit worden afgedwongen. De meeste ontwerpers zullen ervoor kiezen zelf hun werk te kunnen aanpassen.

Nog een ander punt: In geval van licentie heeft de ontwerper de mogelijkheid om de gebruiksrechten te laten vervallen als het logo niet meer gebruikt wordt en/of is vervangen door een ander/nieuw logo. Ook na een eventueel faillissement kan de ontwerper het logo laten vervallen of opnieuw exploiteren. Als auteursrechten zijn overgedragen heeft de ontwerper deze mogelijkheid niet. De rechten vallen dan in de boedel van de failliete opdrachtgever en worden door de curator doorverkocht.

KORTOM: Een onbeperkte exclusieve licentie geeft evenveel rechten als een overdracht. Het scheelt alleen in de portemonnee. Je bent en blijft gewoon de enige gebruiker van de ontwerpen.